Критерії прогнозування кардіоваскулярних подій у хворих із хворобами серця за результатами холтерівського моніторування електрокардіограми (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська, Ю. Ю. Шушковська Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Вступ. Огляд присвячено поточному сучасному знанню про клінічне значення холтерівського моніторування електрокардіограми для виявлення предикторів прогнозування несприятливих кардіоваскулярних подій у майбутньому. Мета. На підставі опрацювання сучасних джерел літератури та результатів власних досліджень проаналізувати наукові дослідження, присвячені вивченню критеріїв Read More …

Предиктори та критерії прогнозування кардіоваскулярних подій за результатами амбулаторного моніторування артеріального тиску у хворих із артеріальною гіпертензією (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська, Ю. Ю. Шушковська, О. Ф. Білонько Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Огляд присвячено поточному сучасному знанню про клінічне значення амбулаторного монітору-вання артеріального тиску (АМАТ) для виявлення предикторів прогнозування несприятливих кардіоваску-лярних подій (КВП) у майбутньому у хворих із артеріальною гіпертензією. Мета. Опрацювавши сучасні джерела літератури та Read More …