Lviv clinical bulletin 2016, 2(14)-3(15): 28-29

https://doi.org/10.25040/lkv2016.023.028

Вікові особливості діаметра та деформабельності еритроцитів

Л. Аладашвілі, М. Арабулі, Н. Члікадзе

Тбіліський державний медичний університет

Вступ. Відомо, що діаметр і деформабельність еритроцитів відіграють дуже важливу роль у підтримці нормальної мікроциркуляції в орґанізмі людини.

Метою дослідження було вивчення вікових змін діаметра та деформабельності еритроцитів у практично здорових добровольців.

Матеріали і методи. Проведено дослідження морфолоґічних, біофізичних та біохімічних параметрів еритроцитів у 50 практично здорових волонтерів [дві вікові ґрупи: молоді люди (22–30 років), люди похилого віку (75–89 років)].

Результати. У літніх людей виявлено надлишок великих (зрілих) еритроцитів, що зумовлено зменшенням співвідношення AДФ/AТФ, порушенням осмотичного балансу, збільшенням об’єму клітин, активацією сиґнальних систем, що беруть участь у реґулюванні деформабельності еритроцитів. Усе це сприяє виведенню старих еритроцитів із циркуляційного русла за допомогою макрофаґів селезінки. Отримані результати свідчать про відмінності реолоґічних характеристик еритроцитів у осіб різного віку.

Висновки. У крові осіб похилого віку спостерігається надмірна кількість еритроцитів великих розмірів. Відмінні від звичних реологічні властивості еритроцитів в осіб старшого віку можуть спричиняти виникнення серйозних серцево-судинних захворювань.