Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія: вплив симвастатину і омега-3 поліненасичених жирних кислот на резистентність до інсуліну, показники ліпідного профілю

В. О. Сергієнко, М. Є. Гоцко, Самір Ажмі, О. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Пошук шляхів і способів ефективного лікування кардіоваскулярної автономної нейропатії (КВАН) належить до пріоритетних завдань сучасної діабетології. Використання статинів вважається первинною ланкою у фармакотерапії атерогенної дисліпопротеїнемії (ДЛПЕ), що базується на переконливих результатах численних клінічних випробувань. Ефективність ω-3 Read More …

Особливості показників ліпідного спектра крові та інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, впливу на них симвастатину й омеґа-3 поліненасичених жирних кислот

С. Ажмі, В. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Кардіоваскулярна автономна нейропатія (КВАН) – одна з найбільш проґностично несприятливих і клінічно значущих форм автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, яка діаґностується незадовільно, може бути причиною ішемії вінцевих судин, “німого” інфаркту міокарда. Мета. З’ясувати особливості показників ліпідного спектра Read More …

Стан андроґенного забезпечення у хворих на стабільну стенокардію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу та його зміни під впливом лікування статинами

Капустинська О. С. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Оскільки холестерин є субстратом для синтезу статевих гормонів, включаючи тестостерон, можна очікувати зміни андроґенної забезпеченості у пацієнтів, які приймають статини. Водночас вплив статинів на андроґенну забезпеченість хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) досліджували вибірково, переважно в осіб чоловічої статі. Мета. Дослідити стан андроґенного забезпечення Read More …