Діагностична й передбачувана цінність і відношення правдоподібности зміни показників деяких лабораторних синдромів та їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини

Н. В. Дробінська, О. О. Абрагамович, М. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, М. Р. Ферко, І. Ю. Корнійчук, Р. Б. Іваночко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Зміни певних лабораторних показників крови, лабораторні синдроми, на які вони вказують, та їх констеляції потребують дослідження їх цінности для можливости використання клініцистами з метою виявлення чи Read More …

Частота та характер уражень кісток у хворих на ревматоїдний артрит, виявлених за допомогою ультразвукової та рентгеностеоденситометрії, їх діагностична цінність для оцінки мінеральної щільности кісткової тканини

В. В. Чемес, У. О. Абрагамович, Л. В. Циганик, C. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) – хронічна системна хвороба сполучної тканини нез’ясованої етіології складного автоімунного патогенезу, яка часто ускладнюється вторинним остеопорозом (ОП), що погіршує перебіг і прогноз основної хвороби. Мета. Дослідити частоту й характер уражень кісток у Read More …

Особливості зміни показників деяких лабораторних синдромів і їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини

Н. В. Дробінська1, О. О. Абрагамович1, 3. О. Білоус1, М. Р. Ферко1, Р. Б. Іваночко1, М. О. Завадка2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Мережа медичних оптик «Optometrist» Вступ. Дослідження змін певних лабораторних показників крови та верифікування з їх допомогою лабо­раторних синдромів, а також виявлення констеляцій лабораторних синдромів у хворих на цироз печінки (ЦП) Read More …

Аналіз впливу окремих показників перебігу системного червоного вовчака та його лікування на мінеральну щільність кісткової тканини

Л. В. Циганик, У. О. Абрагамович, О. Т. Романюк Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. У 25,0 % хворих на СЧВ ураження кістково-суглобової системи настає упродовж перших 10 років захворювання. Поширеність остеопенії коливається від 4,0 до 74,0 %, а остеопорозу (ОП) – від 3,0 до 48,0 %. Основні причини невтішної статистики – хронічне Read More …

Порівняльна оцінка мінеральної щільності кісткової тканини за результатами ультразвукової денситометрії, рентґеностеоденситометрії та двохенерґетичної рентґенівської абсорбціометрії у хворих на системний червоний вовчак

У.  О. Абрагамович, О. О. Абрагамович, Л. В. Циганик, О. В. Синенький, С. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – автоімунне захворювання, яке характеризується хронічним запаленням і мультисистемним ушкодженням , що супроводжується ураженням кістково­суглобової системи, зокрема, вторинним остеопорозом (ОП) – важливим чинником у виникненні низькоенерґетичних переломів. Мета. Read More …

Характеристика стану кісток у жінок у постменопаузі, хворих на системний червоний вовчак

О. О. Абрагамович1, У. О. Абрагамович1, Л. В. Циганик1, О. В. Синенький2, О. Т. Романюк1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Львівська обласна клінічна лікарня Вступ. Епідеміолоґічні дослідження свідчать, що поширеність остеопорозу у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ) більша, ніж у загальній популяції, а це потребує детального вивчення його особливостей у таких пацієнтів. Read More …

Вплив підвищеної функції щитоподібної залози на стан кісткової тканини

І. В. Паньків Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці Вступ. Згідно з сучасною класифікацією остеопорозу за етіолоґічним і патоґенетичним принципом, синдром тиротоксикозу належить до патолоґічних станів, які призводять до вторинного остеопорозу. Мета. Вивчити частоту і структуру ураження кісткової тканини у хворих із синдромом тиротоксикозу, а також з’ясувати особливості клінічного перебігу остеопорозу з урахуванням важкості й Read More …

Характеристика кальцієво-фосфорного гомеостазу і показників мінеральної щільності кісткової тканини у дітей із еколоґічно несприятливих районів до та після лікування

Кеч Н. Р. ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів Вступ. Один із визначальних механізмів впливу ксенобіотиків на орґанізм людини – це порушення кальцієво-фосфорного гомеостазу та окиснювального метаболізму клітин через зміни внутрішньоклітинного потоку кальцію (Са) і фосфору (Р), заміни їх на специфічних рецепторах із подальшою активацією кальцій-залежних ферментів та гормонів. Мета. З’ясувати ефективність удосконаленого Read More …

Особливості ремоделювання кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак залежно від ступеня зниження мінеральної щільності кісткової тканини

У. О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Епідеміолоґічні дослідження доводять, що поширеність низької мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ) більша, порівняно із загальною популяцією. Остеопенія у пацієнтів із СЧВ трапляється у 25,0–75,0 % випадків, а остеопороз – у 1,4–68,0 %. Мета. З’ясувати особливості ремоделювання кісткової тканини Read More …

Характеристика стану кісткової системи у дітей із еколоґічно чистих та забруднених реґіонів за показниками ультразвукової денситометрії

Кеч Н. Р. ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів Вступ. За ступенем чутливості до дії неґативного впливу ксенобіотиків у дитини, на думку  Ю. Г. Антипкіна, перше місце посідає щитоподібна залоза, далі – печінка, легені, нирки й кісткова система. Різноманітні орґани та системи відповідають на антропоґенний вплив навколишнього середовища. Крім ендокринної системи , нирок, Read More …