Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія: вплив симвастатину і омега-3 поліненасичених жирних кислот на резистентність до інсуліну, показники ліпідного профілю

В. О. Сергієнко, М. Є. Гоцко, Самір Ажмі, О. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Пошук шляхів і способів ефективного лікування кардіоваскулярної автономної нейропатії (КВАН) належить до пріоритетних завдань сучасної діабетології. Використання статинів вважається первинною ланкою у фармакотерапії атерогенної дисліпопротеїнемії (ДЛПЕ), що базується на переконливих результатах численних клінічних випробувань. Ефективність ω-3 Read More …

Особливості показників ліпідного спектра крові та інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, впливу на них симвастатину й омеґа-3 поліненасичених жирних кислот

С. Ажмі, В. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Кардіоваскулярна автономна нейропатія (КВАН) – одна з найбільш проґностично несприятливих і клінічно значущих форм автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, яка діаґностується незадовільно, може бути причиною ішемії вінцевих судин, “німого” інфаркту міокарда. Мета. З’ясувати особливості показників ліпідного спектра Read More …

Уміст деяких про- і протизапальних чинників крові та інсулінова резистентність у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, вплив на них омеґа-3 поліненасичених жирних кислот

В. О. Сергієнко, О. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Кардіоваскулярна автономна нейропатія (КВАН) у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу характеризується ураженням нервових волокон парасимпатичного і симпатичного відділів веґетативної нервової системи. Її вважають незалежним чинником ризику серцево-судинної смертності. Рекомендації Американської діабетолоґічної асоціації (2016) передбачають використання препаратів омеґа-3 поліненасичених вищих Read More …