Показники кальцієво-фосфорного обміну та ремоделювання кісток як чинники ризику виникнення порушень мінеральної щільности кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит

В. В. Чемес, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, Н. В. Дробінська, Л. О. Кобак Львівський національний медичний університет імени Данила Галицького Вступ. До основних чинників ризику виникнення остеопорозу (ОП) у хворих на ревматоїдний артрит (РА) належать сімейна схильність, вік, жіноча стать, наявність менопаузи, хронічного запального процесу та його лікування. Актуальним завданням є Read More …

Кальцієво-фосфорний обмін та маркери його регулювання у хворих на ревматоїдний артрит із порушенням мінеральної щільности кісткової тканини: його стан і діагностична цінність

В. В. Чемес, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, Р. Б. Іваночко, Л. О. Кобак Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) – системна автоімунна хвороба нез’ясованої етіології із хронічним запальним процесом, яка зазвичай уражає суглоби, а з наростанням тяжкости провокує і позасуглобові ураження. Хронічне запалення у хворих на PA впливає Read More …

Переклад, крос-культуральна адаптація і валідизація анкети центральної сенситизації (Central Sensitization Inventory) для хворих на ревматоїдний артрит

М. А. Станіславчук, В. О. Бомбела, Ю. Л. Шкарівський Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Больовий синдром – один із основних інвалідизивних чинників у хворих на ревматоїдний артрит (РА). Дослідження підтверджують неоднорідність патогенетичних механізмів виникнення болю у хворих із запальними хворобами суглобів. Неабияку роль у механізмах перцепції болю відіграє явище центральної сенситизації. У 2012 Read More …

Частота та характер уражень кісток у хворих на ревматоїдний артрит, виявлених за допомогою ультразвукової та рентгеностеоденситометрії, їх діагностична цінність для оцінки мінеральної щільности кісткової тканини

В. В. Чемес, У. О. Абрагамович, Л. В. Циганик, C. І. Гута Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) – хронічна системна хвороба сполучної тканини нез’ясованої етіології складного автоімунного патогенезу, яка часто ускладнюється вторинним остеопорозом (ОП), що погіршує перебіг і прогноз основної хвороби. Мета. Дослідити частоту й характер уражень кісток у Read More …

Патоґенетичні механізми виникнення ревматоїдного артриту та анкілозивного спондиліту за участю активізаційно-ензиматичних і фенотипічних особливостей лімфоцитів

Н. Е. Личковська, В. В. Чоп’як, З. Д. Воробець Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Значна поширеність запальних хвороб суглобів, тенденція до неухильного наростання їх важкості, високі показники внаслідок цього тимчасової втрати працездатності та інвалідності, особливо осіб середнього працездатного віку, визначають вагоме медико-соціальне значення цих хвороб. На сучасному етапі РА та АС розглядаються Read More …

Вплив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного артриту і шляхи його корекції

О. В. Синенький Львівська обласна клінічна лікарня Вступ. Дефіцит вітаміну D (ДВD) є ґлобальною проблемою людства. В Україні він реєструється у 81,8 % дорослого населення. Ревматоїдний артрит (РА) – найбільш поширена хвороба серед ревматичних захворю- вань населення Львівської області. Тому дуже важливо вивчити частоту ДВD серед таких хворих і з’ясувати особливості й перебіг РА за Read More …

Показники функціональної активності фаґоцитуючих клітин периферійної крові у хворих на ревматоїдний артрит, поєднаний з артеріальною гіпертензією, та її зміни під впливом лікування

В. С. Пехенько Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ Вступ. Згідно з інформацією від різних дослідницьких ґруп, на ревматоїдний артрит (РА) хворіють 0,5–2,5 % дорослого населення. РА може виникати в дитячому віці (ювенільний РА), але найчастіше вік початку захворювання становить 52 ± 15 років. Серед осіб віком до 35 років поширеність РА Read More …

Фіброміальґія як чинник модифікації клінічного перебігу ревматоїдного артриту

Л. С. Перебетюк  Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Ключовою проблемою у хворих на ревматоїдний артрит (РА) є хронічний больовий синдром, який не завжди детермінується активністю запального процесу і часто не зменшується під впливом лікування. З’являється щораз більше доказів, що додатковим чинником погіршення болю, фізичної, соціальної та емоційної дизадаптації у хворих на Read More …

Нові можливості лікування хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з тривожно-депресивними розладами