Предиктори та критерії прогнозування кардіоваскулярних подій за результатами амбулаторного моніторування артеріального тиску у хворих із артеріальною гіпертензією (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська, Ю. Ю. Шушковська, О. Ф. Білонько Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова Вступ. Огляд присвячено поточному сучасному знанню про клінічне значення амбулаторного монітору-вання артеріального тиску (АМАТ) для виявлення предикторів прогнозування несприятливих кардіоваску-лярних подій (КВП) у майбутньому у хворих із артеріальною гіпертензією. Мета. Опрацювавши сучасні джерела літератури та Read More …