Lviv clinical bulletin 2014, 1(5) - 2(6): 54-57

https://doi.org/10.25040/lkv2014.01.054

Сучасний погляд на дилятаційні кардіоміопатії

Юзич І. А.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Дилятаційна кардіоміопатія (ДКМП) – тяжке хронічне захворювання, що виникає в результаті різних станів, які призводять до дилятації шлуночків, унаслідок чого знижується їх скоротлива здатність. ДКМП частіше трапляється у чоловіків, ніж у жінок, і найчастіше у віці від 20 до 60 років.

Мета. Зробити огляд сучасної літератури стосовно проблеми ДКМП.

Матеріали і методи. Використано контент-аналіз, метод системного й порівняльного аналізу, бібліосемантичний метод вивчення актуальних наукових досліджень стосовно проблеми ДКМП.

Результати. Приблизно один із трьох випадків застійної серцевої недостатності зумовлений ДКМП. Симптоми ДКМП можуть виникнути в будь-якому віці й включати задишку, набряки нижніх кінцівок та відчуття підвищеної втомлюваності. ДКМП визначається переважно ступенем вираженості застійної серцевої недостатності, ризик раптової смерті зростає з її збільшенням. Основні причини смерті пацієнтів – фібриляція шлуночків, декомпенсація застійної серцевої недостатності, тромбоемболії.

Висновки. Діаґностика ДКМП на ранніх стадіях дає змогу призначити відповідне лікування, а отже, запобігти виникненню фатальних ускладнень.