Lviv clinical bulletin 2016, 2(14)-3(15): 8-13

https://doi.org/10.25040/lkv2016.023.008

Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію, ускладнену серцевою недостатністю, зі зниженою і збереженою фракцією викиду

В. І. Денесюк, О. В. Денесюк, Н. О. Музика

Вінницький національний медичний університет імені  М. І. Пирогова

Вступ. Одним із головних компонентів формування хронічної серцевої недостатності (ХСН), незалежно від її етіолоґії, є ремоделювання серця. Тобто за ушкодженням міокарда на початку, що призводить до втрати певної кількості кардіоміоцитів, які функціонують нормально, наростає важкість ХСН через ремоделювання, спричиняючи погіршення проґнозу для хворого.

Мета. З’ясувати особливості ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) у хворих на стабільну стенокардію ІІ–ІІІ функціонального класу (ФК) залежно від зниження чи збереження фракції викиду (ФВ) ЛШ.

Матеріали і методи. Проведено повне клінічне обстеження 153 хворих з ХСН (105 чоловіків і 48 жінок, середній вік пацієнтів 68,80 ± 0,90 року). Першу ґрупу сформували з хворих на стабільну стенокардію ІІ-ІІІ ФК та зі серцевою недостатністю (СН) зі зниженою ФВ ЛШ (n = 47); другу – із хворих на стабільну стенокардію ІІ-ІІІ ФК та СН зі збереженою ФВ ЛШ (n = 106). Контрольна ґрупа – 30 практично здорових осіб.

Результати та обговорення. У обстежених хворих на стабільну стенокардію ІІ-ІІІ ФК з СН І-ІІІ ФК (перша ґрупа) зі зниженою фракції викиду (ФВ) ЛШ за результатами ЕхоКҐ (порівняно зі здоровими людьми) визначали ознаки структурно-функціональних змін міокарда й зниження інотропної функції серця. У обстежених хворих на стабільну стенокардію з СН І-ІІІ ФК (друга ґрупа) зі збереженою ФВ ЛШ за результатами ЕхоКҐ визначали аналоґічні структурно-функціональні зміни в ЛШ. Порівняння ЕхоКҐ-показників у хворих першої та другої ґруп виявило наростання структурно-функціональних змін ЛШ (р < 0,01) та достовірне зниження ФВ (р < 0,01) за наявності СН зі зниженою ФВ ЛШ. У обстежених хворих зі зниженою та збереженою ФВ ЛШ переважала концентрична гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ). У обстежених хворих із СН зі зниженою ФВ ЛШ переважав ІІІ (значний) ступінь ГЛШ (р < 0,01). У хворих із СН зі збереженою ФВ ЛШ у більшості випадків визначали ІІ (помірний) і менше ІІІ (значний) ступінь ГЛШ (р < 0,01). Отримані результати свідчать про те, що в обстежених хворих зі зниженою ФВ ЛШ ремоделювання серця відбувається за рахунок щораз більшого наростання ступеня ГЛШ і ремоделювання серця, яке має несприятливий проґноз.

Висновки. Вивчення й розуміння ремоделювання ЛШ у пацієнтів з ХСН ішемічного походження дає змогу більш точно й адекватно надавати медичну допомогу хворим на стенокардію ІІ–ІІІ ФК, ускладнену СН зі зниженою та збереженою фракцією викиду ЛШ.