Lviv clinical bulletin 2014, 4(8): 39-42

https://doi.org/10.25040/lkv2014.04.039

Особливості ремоделювання кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак залежно від ступеня зниження мінеральної щільності кісткової тканини

У. О. Абрагамович

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Епідеміолоґічні дослідження доводять, що поширеність низької мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ) більша, порівняно із загальною популяцією. Остеопенія у пацієнтів із СЧВ трапляється у 25,0–75,0 % випадків, а остеопороз – у 1,4–68,0 %.

Мета. З’ясувати особливості ремоделювання кісткової тканини у пацієнтів із СЧВ залежно від ступеня зниження мінеральної щільності кісткової тканини на основі вивчення біохімічних кісткових маркерів у сироватці крові.

Матеріали і методи. В обстеження рандомізовано 68 хворих на СЧВ зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини за результатами ультразвукової денситометрії. Проаналізовано показники ремоделювання кісткової тканини (β-crossLaps, P1NP, остеокальцин) у сироватці крові хворих на СЧВ залежно від ступеня зниження мінеральної щільності кісткової тканини.

Результати.  У пацієнтів, які мають СЧВ у поєднанні з остеопорозом, за результатами ультразвукової денситометрії, достовірно підвищені маркери формування кісткової тканини P1NP та остеокальцин у порівнянні як із практично здоровими особами, так і пацієнтами з  СЧВ, що мають остеопенію ІІ та ІІІ ступеня, а β-crossLaps статистично достовірно різниться лише у ґрупах практично здорових осіб і тих, що мають остеопенію ІІ ступеня, що може бути зумовлене як активністю захворювання, так і тривалим уживанням ґлюкокортикоїдів.

Висновки. У пацієнтів із СЧВ є особливості ремоделювання кісток залежно від ступеня зниження мінеральної щільності кісткової тканини, які полягають у тому, що за наявності остеопорозу, діаґностованого ультразвуковою денситометрією, ремоделювання відбувається внаслідок достовірного порушення як остеобластної, так і остеокластної функцій, за наявності остеопенії ІІІ ступеня – остеобластної функції.