Lviv clinical bulletin 2018, 4(24): 46-50

https://doi.org/10.25040/lkv2018.04.046

Особливості клінічних, електрокардіоґрафічних і ехокардіоскопічних показників у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією, інфікованих Helicobacter pylori

М. І. Швед

Ужгородський національний університет

Вступ. Зв’язок інфікування Helicobacter pylori (НР) з клінічними особливостями, а  також показниками електрокардіоґрами та ехокардіоскопії  у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST (ГКС без ST) з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією (ЕАГ) вивчений недостатньо.

Мета дослідження. З’ясувати особливості клінічних, електрокардіоґрафічних та ехокардіоскопічних  показників у хворих різної статі з гострим коронарним синдромом без елевації сеґмента ST з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією,  інфікованих Helicobacter pylori.

Матеріали й методи. Обстежено 197 хворих із діаґнозом ГКС без елевації ST з коморбідною ЕАГ з диспептичними скаргами відповідно до чинних протоколів. Пацієнтів поділили на ґрупи: чоловіки та жінки, інфіковані й неінфіковані HР (НР+ і НР- відповідно).

Результати. Серед хворих із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST з коморбідною есенціальною артеріальною гіпертензією, інфікованих Helicobacter pylori констатовано вищу інтенсивність больового синдрому та вираженіші набряки нижніх кінцівок, ніж у неінфікованих. ЕКҐ хворих у ґрупі НР+ порівняно з ґрупою НР- показали істотно частіші порушення ритму у чоловіків, а зміни частоти серцевих скорочень – у жінок. Зафіксовано істотно нижчу фракцію викиду, достовірно вищу частоту гіпертрофії лівого шлуночка і дилятації лівого передсердя у ґрупах НР+  порівняно з НР-, а також у чоловіків порівняно з жінками.

Висновки. Отримані результати вказують на можливий зв’язок гелікобактерної інфекції та перевантаження лівих відділів серця із поглибленням серцевої недостатності.