Lviv clinical bulletin 2013, 3(3): 57-60

Методолоґія викладання дисципліни «туберкульоз» студентам з анґломовною формою навчання з використанням комп’ютерно-інформаційних технолоґій

Г. І. Ільницький, Л. І. Білозір, О. В. Бойко, У. Б. Чуловська, О. А. Невзгода

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. На етапі невпинного проґресу науки і техніки особливої актуальності набуває якість освіти, а отже, й застосування інноваційних технолоґій, що дає змогу вдосконалювати її.

Мета. Висвітлити методолоґію викладання дисципліни «туберкульоз» студентам з анґломовною формою навчання з використанням комп’ютерно-інформаційних технолоґій.

Матеріали і методи. Висвітлено досвід кафедри фтизіатрії і пульмонолоґії у проведенні навчального процесу серед студентів з анґломовною формою навчання. Розглянуто досягнення, проблеми і шляхи їх удосконалення за умов входження до європейського освітнього простору.

Результати. Напрацювання колективу кафедри фтизіатрії і пульмонолоґії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в комплексі з сучасним оснащенням навчальних кімнат і лекційних аудиторій, динамічне забезпечення педаґоґічного процесу новітніми інформаційними технолоґіями, систематичне оновлення та поповнення матеріалів, включаючи стендові й тестові завдання, а також усебічна видавнича діяльність сприяють не тільки постійному підвищенню якості навчального процесу, але й зростанню зацікавленості студентів предметом і проблемами фтизіатрії, що позитивно впливає на перспективу подальшої професійної орієнтації майбутніх лікарів.

Висновки. Досягнення на ниві здобуття сучасної медичної освіти у вищих закладах освіти України сприятимуть залученню на навчання нових іноземних громадян. Високий професіоналізм і духовність, надбання української, зокрема і львівської, медичної школи можуть прислужитися за межами нашої країни. Україна, дотримуючись ґлобальних освітніх тенденцій, посяде достойне місце у сучасному інформаційному світі.