Міастенія ґравіс і вагітність

Папіш М. Я., Негрич Т. І. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Поєднання міастенії і вагітності має два важливих аспекти: відображення впливу вагітності на перебіг невролоґічного захворювання та міастенії на вагітність і пологи. Мета. Визначити оптимальну тактику ведення пацієнток з міастенією ґравіс під час вагітності. Матеріали і методи. Опрацювання результатів клінічних досліджень попередніх років, Read More …

Про необхідність розробки критеріїв професійної придатності працівників із артеріальною гіпертензією

Гречківська Н. В. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ Вступ. Проблема хвороб системи кровообігу (ХСК) – одна з найважливіших у медичній науці та практичній охороні здоров’я. Згідно з офіційною статистикою МОЗ України, на артеріальну гіпертензію (АГ) хворіє близько 30,0 % дорослого населення країни. Мета. Розробити критерії професійної придатності працівників із АГ Read More …

Порушення сну та чинники ризику синдрому обструктивного апное у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням у практиці лікаря-інтерніста

Радченко О. М., Бек Н. С., Зворська І. М., Микулинець Р. А. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Синдром обструктивного апное сну (СОАС) – стан, що супроводжується повторним зупиненням дихання внаслідок повного (апное) або часткового (гіпопное) звуження дихальних шляхів під час сну на рівні глотки та припинення легеневої вентиляції зі збереженими дихальними зусиллями, який Read More …

Оптимізація хірурґічного лікування важкої форми вальґусного відхилення першого пальця стопи модифікованим методом остеосинтезу

Яцкевич А. Я.  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Увага до проблеми вальґусного відхилення першого пальця стопи (ВВППС) не послаблюється близько 200 років, що зумовлюється її значним поширенням серед населення (18,0–20,0 %), а також недостатньою ефективністю лікування, рецидивним характером деформації Мета. Оптимізувати лікування ВВППС, удосконалюючи методи остеосинтезу після кориґувальної остеотомії І плеснової кістки. Матеріали Read More …

Оптимізація лікування хронічного ґастриту «Мультисалем» та «Горіха грецького настоянкою»

Молодовець О. Б.  Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» Вступ. Інтерес до проблеми хронічного ґастриту (ХҐ) зумовлений тим, що це захворювання характеризується хронічним перебігом, важкість якого наростає, поступовою атрофією шлункових залоз, формуванням секреторної недостатності, і його обґрунтовано відносять до преканцерозів. Мета. Оптимізувати лікування хворих на ХҐ «Мультисалем» і «Горіха грецького настоянкою». Матеріали і методи. Read More …

Переломи лобового синуса: сучасна стратеґія діаґностично-лікувальної тактики

Я. Е. Варес1, В. М. Горак2, А. В. Філіпський1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Перша Львівська міська комунальна поліклініка імені Князя Лева Вступ. Переломи лобового синуса, які виникають у 5,0-15,0 % випадків усіх травматичних пошкоджень кісток лицевого скелета, можуть варіювати від ізольованих переломів передньої стінки до множинних поєднаних пошкоджень синуса, очних ямок, основи Read More …

Методолоґія лікування туберкульозу легень

В. М. Фрайт, Я.-Р. М. Федорів Львівський медичний інститут Вступ. Незважаючи на значні успіхи лікування туберкульозу, епідеміолоґічна ситуація, за якої практично не спостерігається вірогідного покращення основних епідеміолоґічних параметрів, залишається тривожною. Мета. Підвищити ефективність лікування хворих на первинний та рецидивний туберкульоз легень, а також одночасно запобігти виникненню і проґресуванню хронічного легеневого серця (ЛС) на основі з’ясованого Read More …

Алґоритм лікувальної тактики у пацієнтів з пухлинною обструкцією позапечінкових жовчевих проток

Я. Р. Дутка Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Проблема хірурґічного лікування хворих на пухлини позапечінкових жовчевих проток (ПЖП) є однією з важливих і складних       у хірурґії орґанів гепато-панкреато-дуоденальної зони і викликає щораз більшу зацікавленість дослідників Мета. Опрацювання ефективного алґоритму лікування пацієнтів з пухлинами ПЖП з огляду на вік та загальний стан, локалізацію, Read More …

Ефективність лікування геманґіом у дітей раннього віку неселективними β-блокаторами (пропранололом)

А. С. Кузик Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Геманґіоми – пухлиноподібні судинно-похідні зміни, які трапляються у дітей, починаючи з раннього віку. Можуть виявлятись як незначні косметичні дефекти, що підлягають спонтанній інволюції, або спричинювати функціональні розлади чи безпосередньо загрожувати життю. Випадкове відкриття позитивного ефекту в консервативному лікуванні геманґіом пропранололом дало надію на результативне Read More …

Сучасні загальні принципи лікування розсіяного склерозу у дітей

М. С. Шоробура Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Турбота про дітей, хворих на розсіяний склероз (РС), вимагає скоординованих зусиль батьків і багатопрофільної медичної команди: педіатрів, фізіотерапевтів, психолоґів, уролоґів, медсестер. Догляд має забезпечувати максимальне покращення якості життя малого пацієнта, особливо під час загострення РС. Мета. Описати сучасні загальні принципи лікування РС у дітей. Read More …