Діабетична кардіоваскулярна автономна нейропатія: вплив симвастатину і омега-3 поліненасичених жирних кислот на резистентність до інсуліну, показники ліпідного профілю

В. О. Сергієнко, М. Є. Гоцко, Самір Ажмі, О. О. Сергієнко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Пошук шляхів і способів ефективного лікування кардіоваскулярної автономної нейропатії (КВАН) належить до пріоритетних завдань сучасної діабетології. Використання статинів вважається первинною ланкою у фармакотерапії атерогенної дисліпопротеїнемії (ДЛПЕ), що базується на переконливих результатах численних клінічних випробувань. Ефективність ω-3 Read More …

Харчові дефіцити й особливості нутритивного забезпечення у дітей молодшого шкільного віку

С. Л. Няньковський, М. С. Яцула, А. В. Титуса Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Харчування дітей молодшого шкільного віку не завжди відповідає сучасним нутритивним нормам. Зокрема, не вивчено частоту нутритивних дефіцитів, у тому числі кальцію і вітаміну D, у дітей цієї вікової групи. Мета. З’ясувавши особливості нутритивного забезпечення і поширеність дефіцитів нутрієнтів Read More …

Особливості зміни показників деяких лабораторних синдромів і їх констеляцій у хворих на цироз печінки з порушенням мінеральної щільности кісткової тканини

Н. В. Дробінська1, О. О. Абрагамович1, 3. О. Білоус1, М. Р. Ферко1, Р. Б. Іваночко1, М. О. Завадка2 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Мережа медичних оптик «Optometrist» Вступ. Дослідження змін певних лабораторних показників крови та верифікування з їх допомогою лабо­раторних синдромів, а також виявлення констеляцій лабораторних синдромів у хворих на цироз печінки (ЦП) Read More …

Тривожно-депресивні розлади у хворих із синдромом хронічної венозної церебральної дисфункції та різними показниками артеріального тиску

О. Є. Коваленко1, Н. Г. Притико2 1Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика; Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами 2Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва Вступ. Синдром хронічної церебральної венозної дисфункції (СХЦВД) – нозологія, яку сьогодні широко вивчають. За наявности тривожно-депресивних розладів ця хвороба Read More …

Участь механізмів адаптації організму до нестачі кисню за оцінкою вмісту фетгемоглобіну в периферійній крови хворих на нешпитальну пневмонію

В. І. Березняков Харківська медична академія післядипломної освіти Вступ. Нешпитальна пневмонія (НП) є глобальною соціально-медичною проблемою. У разі виникнення НП настає гіпоксія, що призводить до формування компенсаційної перебудови. Фетальний гемоглобін (FetHb) має істотне значення для адаптації організму до нових умов зі зміненим газовим середовищем, а отже, ак­туальним є визначення FetHb у дорослих, які страждають на Read More …

Вплив мельдонію на ліпідний спектр крови та параметри ехокардіографії у хворих на ішемічну хворобу серця з і без супутньої артеріальної гіпертензії

Д. А. Волинський Івано-Франківський національний медичний університет Вступ. Застосування мельдонію, який має антиоксидантні властивості, позитивно впливає на вивільнен­ня NO та володіє ліпідознижувальним ефектом, є перспективним у комплексному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) із супутньою артеріальною гіпертензією (АГ). Мета. Оцінити вплив мельдонію на ліпідний обмін, динаміку ехокардіографії у складі комплексного лі­кування у хворих на Read More …

Ванна для підводного горизонтального полісегментарного кінезотракційного лікування уражень хребта й нижніх кінцівок; методики використання

Б. Г. Панарін1, О. О. Абрагамович2, У. О. Абрагамович2, О. П. Фаюра2, Р. Б. Іваночко2, М. О. Завадка3 1Львівський державний університет фізичної культури імені Ів. Боберського 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 3Мережа медичних оптик «Optometrist» Вступ. Тракція в динамічному режимі (кінезотракція) – новий напрям, захищений патентами України, в якому поєднуються процедура витягнення та Read More …

Сучасний погляд на проблему системного червоного вовчака без і з коморбідними ураженнями системи кровообігу (огляд літератури; опис клінічного випадку) – повідомлення друге

Л. О. Кобак, О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, В. В. Чемес Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – потенційно небезпечна для життя хвороба, яка виснажує хворого, призводить до зниження працездатносте, інвалідизації та, у багатьох випадках, до смерти. Поширеність і захворюваність на СЧВ у світі є значною. Упродовж останніх Read More …

Чинники ризику: методика визначення й оцінювання, прогнозування в медицині (огляд літератури; приклади використання у власній клінічній практиці) – повідомлення друге

О. П. Фаюра1, А. О. Максимук2, О. О. Абрагамович1, М. О. Абрагамович1, Л. В. Циганик1, С. Я. Толопко1, М. Р. Ферко1 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2Львівський національний університет імені Івана Франка Вступ. Незважаючи на найновіші надбання сучасної медицини, до сьогодні залишаються невідомими безпосередні етіологічні чинники багатьох хвороб або неможливо з’ясувати значущість кожного Read More …

Відсутність перикарда в поєднанні з некомпактністю міокарда (огляд літератури; опис клінічного випадку)

Н. В. Іленьків1, З. О. Білоус2, О. О. Абрагамович2, М. О. Абрагамович2, Н. А. Мазур1, Р. Б. Іваночко2 1Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров’я» Акціонерного товариства «Укрзалізниця» 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Незважаючи на значні успіхи сучасної клінічної медицини, верифікація діагнозу інколи відтермі-новується або прижиттєво його не вдається Read More …