Lviv clinical bulletin 2022, 1(37)-2(38): 53-59

https://doi.org/10.25040/lkv2022.01-02.053

Характеристика клінічно-лабораторних показників вмісту магнію у сироватці крови вагітних із раннім гестозом різного ступеня тяжкости

Г. С. Гвоздецька, І. В. Левицький, Н. М. Кінаш

Івано-Франківський національний медичний університет

Вступ. Ранній гестоз – патологічний стан вагітности, що асоційований із розвитком плідного яйця чи його елементів і характеризується різноманітністю симптомів. Одним із ключових моментів за наявности блювання вагітних є виражений  дисбаланс мікроелементів, зокрема магнію (Mg), який бере участь у обміні вітаміну D, нормалізує  його метаболізм, підвищує чутливість «органів-мішеней» до нього, відіграє значну роль у імунній відповіді як кофактор для синтезу імуноглобулінів та інших процесів, асоційованих із функцією Т- і В-клітин, служить природним антистресовим чинником, гальмує збудження у центральній нервовій системі, Вплив недостатности Mg на прояви тяжкості раннього гестозу вивчений недостатньо, що й стало обґрунтуванням проведення цього дослідження.

Мета. Охарактеризувати клінічно-лабораторні показники вмісту магнію у сироватці крови вагітних із раннім гестозом різного ступеня тяжкости.

Матеріали й методи. Обстежено 150 жінок: 100 – із проявами раннього гестозу, 50 – контрольна група. Усім жінкам проводили клінічну оцінку дефіциту Mg за допомогою стандартизованого клінічного бального опитувальника та його вміст в сироватці крови.

Результати. У жінок із проявами раннього гестозу спостерігаються недостатність і дефіцит Mg. Зі зростанням ступеня тяжкості раннього гестозу  збільшується дефіцит Mg.

Висновок. У більшості жінок віком 18–40 років за наявности маткової одноплідної вагітності терміном 4–12 тижнів і ознаками раннього гестозу  спостерігаються недостатність і дефіцит Mg, частота яких із наростанням тяжкости раннього гестозу збільшується.