Lviv clinical bulletin 2022, 1(37)-2(38): 67-74

https://doi.org/10.25040/lkv2022.01-02.067

Ураження печінки, асоційовані з коронавірусною хворобою-2019: погляд на проблему

В. П. Присяжнюк, Т. О. Ілащук, Л. О. Волошина, В. Л. Васюк, І. В. Присяжнюк, К. О. Бобкович

Буковинський державний медичний університет

Вступ. Серцево-судинні та легеневі супутні хвороби, а також цукровий діабет і деякі онкологічні недуги асоціюються тяжчим клінічним перебігом із коронавірусною хворобою-2019 (COVID-19). Водночас вплив супутніх хвороб печінки на перебіг COVID-19 разом із впливом COVID-19 на печінку досліджений менш детально.

Мета. Проаналізувати результати наукових досліджень про ураження печінки, пов’язані з коронавірусною хворобою.

Матеріали й методи. Використано контент-аналіз, метод системного та порівняльного аналізу, бібліосемантичний метод вивчення актуальних наукових досліджень щодо уражень печінки, асоційованих із COVID-19. Пошук джерел здійснено в наукометричних базах інформації: PubMed і Medline за ключовими словами: COVID-2019, печінка, цитокіновий шторм, медикаментозне ураження печінки, трансплантація печінки. Проаналізовано 64 наукові статті за обраною тематикою.

Результати. Потенційний механізм ураження печінки за наявности COVID-19 включає безпосереднє цитопатичне вірусне ураження, гіперпродукцію прозапальних цитокінів, гіпоксійне/реперфузійне ураження та потенційне медикаментозне ураження печінки. Серед лікарських засобів, які застосовуються для лікування хворих на COVID-19, є й такі, що потенційно можуть призвести до медикаментозного ураження печінки. Іншою складною проблемою у сучасній гепатології є лікування пацієнтів із трансплантованою печінкою, із огляду на можливу потребу корекції імуносупресивної терапії та потребу знайти баланс між ризиком відторгнення трансплантата й ефективною елімінацією вірусу.

Висновки. Аналіз результатів досліджень за темою підтвердив, що хвороби печінки належать до клінічно значимих супутніх хвороб у хворих на COVID-2019. Водночас ураження печінки є досить частими ускладненнями корона вірусної хвороби. У пацієнтів, які отримують певні противірусні препарати й допоміжне лікування, потенційно можуть виникати медикаментозно асоційовані ураження печінки. Особливої уваги щодо запобігання можливій міжмедикаментозній взаємодії потребує наявність COVID-2019 у людей із трансплантованою печінкою.