Lviv clinical bulletin 2020, 3(31): 25-36

https://doi.org/10.25040/lkv2020.03.025

Ульцерозні ураження слизової оболонки гастродуоденальної зони у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції: деякі особливості етіології, патогенезу, клінічних ознак, виявлені через третину століття після катастрофи

О. Я. Яцкевич, О. О. Абрагамович, І. Ю. Корнійчук

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. У потерпілих внаслідок аварії (ПВА) на ЧАЕС достовірно більша хворобливість, порівняно з непостраждалим населенням. Доволі поширені  ульцерозні ураження (УУ) слизової оболонки (СО) шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК).

Мета. З’ясувати деякі особливості УУ СО гастродуоденальної зони (ГДЗ) у ПВА на ЧАЕС за результатами аналізу причин їх виникнення, патогенезу, клінічних ознак, проведеного через третину століття після техногенної  катастрофи.

Матеріали й методи. У дослідження залучено 115 хворих з УУ СО ГДЗ, яких поділили на дві групи – дослідну (ДГ) 80 ПВА на ЧАЕС та групу порівняння (ГП) 35 хворих, які не зазнавали дії чинників Чорнобильської катастрофи. Контрольну групу (КГ) склали 30 умовно здорових волонтерів.

Результати. Окрім впливу надфонового йонізувального випромінювання у ПВА на ЧАЕС достовірно частішими є куріння та вживання ульцерогенних лікарських засобів, стрес і порушення дієти, проте рідше спостерігається обтяжена спадковість. У патогенезі важливе місце посідають зміни співвідношення пептично-агресивних і цитопротективних чинників шлункового вмісту в бік зменшення захисту СО ГДЗ; у хворих-чорнобильців, порівняно з хворими ГП, спостерігається зниження параметрів варіабельності серцевого ритму, а також більш виражений внутрішній перерозподіл параметрів із відносним переважанням активності центральних і гуморально-метаболічних впливів на ритм серця та зниженням амплітуди хвиль, що виникають під впливом парасимпатичної активності. Також виявлено різновекторність (посилення, у межах норми, зниження) стану пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) і активності антиоксидантної системи (ААОС) (кількість хворих-чорнобильців із посиленим ПОЛ і зниженою ААОС порівняно більша). Серед морфологічних форм уражень шлунка і ДПК переважають пангастрит із атрофічними змінами слизової оболонки, переважно в антральному відділі шлунка, виразкові дефекти середніх і великих розмірів, а також частіше фіксують рефлюкс-езофагіт, дуоденогастральний рефлюкс і супутнє ерозивне ураження шлунка. Особливості клінічних проявів полягають у домінуванні астено-невротичного та диспепсичного синдромів, мінімізації або відсутності типового больового синдрому.

Висновки. У постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС УУ СО ГДЗ у віддалені терміни після техногенної  катастрофи, за результатами аналізу причин їх виникнення, патогенезу, клінічних ознак, мають певні особливості, порівняно з хворими, що не зазнали шкідливих чинників чорнобильської катастрофи. Особливості полягають у порівняно гірших станах СО, її цитопротекції, моторної функції ГДЗ, балансу ПОЛ – ААОС, вегетативної нервової системи, відмінностях клінічних проявів.