Lviv clinical bulletin 2021, 1(33)-2(34): 31-36

https://doi.org/10.25040/lkv2021.01-02.031

Про артеріальну гіпертензію як чинник ризику за умов пандемії COVID-19 і її лікування (огляд літератури)

І. П. Дунаєва1, Н. О. Кравчун2

1Харківський національний медичний університет МОЗ України

2Багатопрофільний медичний центр Life Park, м. Харків

Вступ. За умов пандемії, спричиненої коронавірусною інфекцією, особливу групу ризику становлять хворі на серцево-судинні хвороби (ССХ), зокрема, артеріальну гіпертензію (АГ) та цукровий діабет (ЦД), які найчастіше трапляються в популяції. Поєднання коронавірусної хвороби та ССХ створює додаткові труднощі в діагностиці, визначенні та призначенні відповідного лікування, зокрема антигіпертензивного лікування. Тому актуальним є висвітлення питань щодо можливих ризиків і ускладнень у хворих на АГ зі супутніми недугами в умовах коронавірусної хвороби COVID-19. 

Мета. Дослідити особливості лікування хворих на артеріальну гіпертензію за умов пандемії COVID-19, провести аналіз можливих ризиків і ускладнень за результатами  вивчення літературних джерел.

Матеріали й методи. Застосовано контент-аналіз, методи системного та порівняльного аналізу, а також бібліосемантичну оцінку актуальних  досліджень за темою призначення антигіпертензивного лікування хворим на АГ в умовах коронавірусної хвороби COVID-19.

Результати. Інгібітори РААС, які забезпечують надійніший контроль АТ, ймовірно, частково допоможуть утримувати дисбаланс імунної системи в разі АГ. У хворих на АГ в період вірусної інфекції слід контролювати рівні АТ та моніторувати серцево-судинний ризик.

Висновки. Потрібен постійний контроль гемодинамічних параметрів, ЕКГ та ЕхоКГ – за показаннями. Зв’язок застосування блокаторів РААС (іАПФ та БРА) з підвищеним ризиком інфікування хворих та погіршенням перебігу COVID-19 на сучасному етапі не підтверджено, тому хворі на ССХ повинні продовжувати їх уживати.