Lviv clinical bulletin 2023, 1(41): 66-72

https://doi.org/10.25040/lkv2023.01.066

Предиктори та критерії прогнозування кардіоваскулярних подій за результатами амбулаторного моніторування артеріального тиску у хворих із артеріальною гіпертензією (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська, Ю. Ю. Шушковська, О. Ф. Білонько

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Вступ. Огляд присвячено поточному сучасному знанню про клінічне значення амбулаторного монітору-вання артеріального тиску (АМАТ) для виявлення предикторів прогнозування несприятливих кардіоваску-лярних подій (КВП) у майбутньому у хворих із артеріальною гіпертензією.

Мета. Опрацювавши сучасні джерела літератури та результати власних досліджень, проаналізувати наукові дослідження з вивчення критеріїв прогнозування кардіоваскулярних подій під час амбулаторного моніторування артеріального тиску.

Матеріали й методи. Проаналізовано 56 джерел літератури та результати власних досліджень, у яких висвітлено роль АМАТ у прогнозуванні несприятливих КВП.

Результати. Аналіз джерел літератури та результати власних досліджень засвідчують, що АМАТ є потужним прогностичним маркером ураження органів-мішеней, у чому й полягає незаперечна перевага АМАТ щодо виявлення прогностично несприятливих КВП у хворих із артеріальною гіпертензією.

Висновки. Доведено високу інформативність амбулаторного моніторування артеріального тиску для прогнозування майбутніх несприятливих кардіоваскулярних подій, уточнено критерії прогнозування.