Lviv clinical bulletin 2022, 1(37)-2(38): 75-80

https://doi.org/10.25040/lkv2022.01-02.075

Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих із супутнім цукровим діабетом у постковідному періоді

О. Б. Волошина, В. О. Збітнєва, Е. А. Зубок, І. В. Балашова, І. С. Лисий, О. Р. Дукова, А. А. Волошин, О. В. Чехлова

Одеський національний медичний університет

Вступ. У публікаціях вказується, що найчастішими супутніми захворюваннями у госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною інфекцією найчастіше були артеріальна гіпертензія (АГ), цукровий діабет (ЦД) та ішемічна хвороба серця. Однак особливості перебігу артеріальної гіпертензії у пацієнтів із COVID-19, особливо з супутнім цукровим діабетом, недостатньо висвітлені у літературі.

Мета. Визначити особливості перебігу АГ у пацієнтів із супутнім цукровим діабетом, які перенесли інфекцію COVID-19.

Матеріали й методи. Обстежено 48 хворих (вік 52–72 роки) на есенціальну АГ ІІ–ІІІ стадії 1–3-го ступенів зі супутнім цукровим діабетом, які перехворіли на COVID-19.

Результати. З’ясовано, що більш ніж третина хворих на АГ, що перехворіли на COVID-19, скаржились на часті біль голови, серцебиття, кашель, біль у м’язах і суглобах, швидку втомлюваність і порушення сну. У багатьох пацієнтів незалежно від наявности супутньої патології у постковідному періоді фіксували підвищення Ц-реактивного протеїну більше 3,0 мг/л та показника фібриногену, що свідчило про збільшення ризику кардіоваскулярних ускладнень у таких хворих. У більшости пацієнтів спостерігали погіршення контролю АТ попри лікування, призначене до перенесеного COVID-19. Неконтрольовану АГ достовірно частіше спостерігали у хворих із супутнім ЦД.

Висновки. У хворих на АГ із супутнім ЦД достовірно частіше (у 76,0 % випадків (р = 0,01)), ніж у хворих на АГ без діабету (60,9 %), спостерігається неконтрольована  АГ у постковідному періоді. Погіршення контролю АТ у хворих із супутнім ЦД фіксують достовірно частіше (р < 0,001) у тих пацієнтів, які вживали три антигіпертензивні препарати або більше, що потребує подальшої корекції антигіпертензивного лікування.