Lviv clinical bulletin 2023, 1(41): 59-65

https://doi.org/10.25040/lkv2023.01.059

Критерії прогнозування кардіоваскулярних подій у хворих із хворобами серця за результатами холтерівського моніторування електрокардіограми (огляд літератури; результати власних досліджень)

В. І. Денесюк, О. В. Барська, Ю. Ю. Шушковська

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Вступ. Огляд присвячено поточному сучасному знанню про клінічне значення холтерівського моніторування електрокардіограми для виявлення предикторів прогнозування несприятливих кардіоваскулярних подій у майбутньому.

Мета. На підставі опрацювання сучасних джерел літератури та результатів власних досліджень проаналізувати наукові дослідження, присвячені вивченню критеріїв прогнозування кардіоваскулярних подій під час холтерівського моніторування електрокардіограми у хворих із хворобами серця.

Матеріали й методи. Проаналізовано 52 джерела літератури та результати власних досліджень, у яких висвітлено роль холтерівського моніторування електрокардіограми у прогнозуванні несприятливих кардіоваскулярних подій.

Результати. Аналіз літератури та результати власних досліджень засвідчують, що незаперечною перевагою холтерівського моніторування електрокардіограми є виявлення прогностично несприятливих показників ризику раптової серцевої смерти.

Висновки. Доведено високу інформативність холтерівського моніторування електрокардіограми для прогнозування майбутніх несприятливих кардіоваскулярних подій, уточнено критерії прогнозування.