Lviv clinical bulletin 2019, 2(26)-3(27): 40-46

https://doi.org/10.25040/lkv2019.02.040

Аналіз застосування концепції Індексу безпеки лікарень як фактора оцінки ризиків і компонента кризового менеджменту

Шевчук Г. А., Гур’єв С. О., Сацик С. П. 

Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ

Вступ. Представлено результати аналізу застосування концепції безпеки лікарні як компонента сучасного підходу до управління в кризових ситуаціях. Світовий досвід ліквідації катастроф, кількість та інтенсивність яких суттєво збільшилась за останні роки, свідчить про вразливість лікарень, ефективне функціонування яких ґарантує зменшення медико-санітарних наслідків лих. Наслідком більш ніж 25-річної діяльності Всесвітньої орґанізації охорони здоров’я (ВООЗ) у цьому напрямі стало впровадження методолоґії «Індекс безпеки лікарні». Проведений попередньо аналіз виявив певні недоліки та потребу вдосконалення цієї методолоґії.

Мета. Забезпечити підвищення безпеки лікарень для можливості їх ефективного функціонування з надання медичної допомоги хворим і постраждалим за умов надзвичайних ситуацій шляхом визначення та оцінки чинників ризику, орґанізаційної, структурної та функціональної готовності закладів.

Матеріали й методи. Дослідження ґрунтується на аналізі інформації з   наукових і спеціальних джерел, а саме: міжнародної бази даних катастроф (International Disaster Database, EM-DAT), Центру досліджень з епідеміолоґії стихійних лих Католицького Університету Левена (Бельгія), офіційних звітів експертів ВООЗ стосовно стану безпеки лікарень. Для дослідження використано такі методи: синтематичний, формальної лоґіки, бібліоґрафічний, управління ризиками. Проведено лоґічний аналіз інформації, визначення основних причинних недоліків і чинників ризику. Вперше застосовано методолоґію визначення ризиків як елемента кризового менеджменту оцінювання безпеки лікарні. Для якісного оцінювання ризиків використовували  коефіцієнт математичного очікування зниження ефективності проведення заходів у клінічній інтерпретації, а також розрахункову матрицю оцінювання ризиків безпеки лікарень.

Результати. Аналіз загальних рекомендацій ВООЗ щодо інтерпретації значень Індексу безпеки лікарень із застосуванням теорії управління ризиками показав невідповідність класифікації таких значень у розрізі теорії управління ризиками, яка особливо більш явна при розгляді загальних рекомендацій  залежно від показника ризику та рекомендацій щодо необхідних для зниження ризику заходів залежно від значень Індексу безпеки лікарень. Із огляду на це, ми запропонували адаптацію існуючої класифікації Індексу безпеки лікарень з урахуванням значень клінічного ризику.

Висновки. Забезпечення безпеки лікарень слід розглядати як елемент реалізації ризикорієнтованих принципів зменшення тягаря та обсягу медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Тому вважаємо за доцільне розглядати застосування концепції і принципів методолоґії визначення Індексу безпеки лікарень як компонента кризового менеджменту й механізму управління ризиками.