Клінічно-патоґенетичні, вікові, ґендерні, ґенетичні аспекти неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічного гепатиту невірусного походження без і з коморбідним гіпотирозом; удосконалення їх лікування

В. П. Присяжнюк, О. І. Волошин Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» Вступ. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) – найпоширеніша недуга серед усіх уражень печінки, що зумовлено збільшенням кількості людей із ожирінням, дисліпідемією, зростанням захворюваності на цукровий діабет 2-го типу та метаболічний синдром. Активно обговорюють стани, що можуть асоціюватися з НАЖХП, серед Read More …

Аналіз впливу окремих показників перебігу системного червоного вовчака та його лікування на мінеральну щільність кісткової тканини

Л. В. Циганик, У. О. Абрагамович, О. Т. Романюк Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. У 25,0 % хворих на СЧВ ураження кістково-суглобової системи настає упродовж перших 10 років захворювання. Поширеність остеопенії коливається від 4,0 до 74,0 %, а остеопорозу (ОП) – від 3,0 до 48,0 %. Основні причини невтішної статистики – хронічне Read More …

Патоґенетичні механізми виникнення ревматоїдного артриту та анкілозивного спондиліту за участю активізаційно-ензиматичних і фенотипічних особливостей лімфоцитів

Н. Е. Личковська, В. В. Чоп’як, З. Д. Воробець Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Значна поширеність запальних хвороб суглобів, тенденція до неухильного наростання їх важкості, високі показники внаслідок цього тимчасової втрати працездатності та інвалідності, особливо осіб середнього працездатного віку, визначають вагоме медико-соціальне значення цих хвороб. На сучасному етапі РА та АС розглядаються Read More …

Ступені важкості синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих на цироз печінки та їх залежність від показників добового моніторування артеріального тиску й класу ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh

М. О. Абрагамович, М. Л. Фармага, О. О. Абрагамович, О. П. Фаюра, Н. В. Дробінська Львівський національний медичний університет  імені Данила Галицького Вступ. Добове моніторування артеріального тиску у хворих на цироз печінки використовується у практичній медицині, а також у численних наукових дослідженнях для вивчення патоґенезу й клінічно-інструментальних проявів ураження системи кровообігу. Добове моніторування артеріального тиску доцільно Read More …

Немеланомний рак шкіри у шахтарів уранових шахт – клінічні випадки

Кліф Розендаль1, Н. Кіладзе2, Е. Шулаіа3 1The University of Queensland, Brisbane, Australia 2Tbilisi State Medical University 3Medical Center “Marjani” Вступ. Шкідливий вплив урану на здоров’я людини добре відомий. Головним чином це стосується уражень респіраторного тракту і розвитку раку легенів.  Нещодавно була висунута гіпотеза, що уран може активуватись під дією ульрафіолету, що своєю чергою може спричинити Read More …

Синдром такоцубо (takotcubo) (опис клінічного випадку з аналізом сучасних діаґностично-лікувальних алґоритмів ведення хворих)

М. І. Швед, С. Й. Липовецька, В. Т. Гурський, Н. М. Ковбаса, М. Я. Пельо ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Вступ. Синдром такоцубо (СТ) – транзиторний стрес-індукований стан, який імітує гострий коронарний синдром. Хвороба належить до рідкісних і важких для верифікації через необхідність використання інвазивних методик. Мета. Аналіз сучасних підходів Read More …

Особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз

М. І. Швед, О. Л. Сидоренко, Н. М. Ковбаса Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Вступ. Фібриляція передсердь (ФП) – найпоширеніша тахіаритмія у хворих на інфаркт міокарда. Мета. Вивчити особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз. Матеріали й методи. Обстежено 116 Read More …

Ефективність впливу середньодозової статинотерапії на показники ліпідного спектра крові у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки у стадії стеатозу

І. І. Вакалюк, Н. Г. Вірстюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» Вступ. Дисліпідемія є одним із основних чинників ризику розвитку атеросклерозу і, як наслідок, серцево-судинних захворювань. Своєю чергою, печінка відіграє провідну роль у виникненні атероґенної дисліпідемії й одночасно є орґаном-мішенню, що призводить до виникнення НАЖХП. Мета. Оцінити ефективність впливу середньодобової статинотерапії на показники ліпідного спектра Read More …

Динаміка антибіотикорезистентності Staphylococcus aureus до лікарських засобів фторхінолонової ґрупи in vitro

І. В. Чопей, Я. О. Михалко, Т. В. Духович Ужгородський національний університет   Вступ. За останні роки значення S. aureus у виникненні бактеріальних інфекцій дихальних шляхів зросло не тільки внаслідок його поширеності, а й через виникнення стійкості цього збудника до лікарських засобів. Зазвичай антибіотики призначають емпірично, тому важливо брати до уваги регіональні особливості чутливості збудників до Read More …

Особливості змін основних показників системного імунітету хворих на акне та їх залежності від клінічних форм перебігу дерматозу

О. О. Сизон, М. О. Дашко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Вступ. Вугрова хвороба (акне) – хронічний, із рецидивним перебігом дерматоз, який посідає одне з чіль­них місць у структурі дерматолоґічних хвороб, особливо в осіб молодого віку, є частою причиною стійких рубцевих змін шкіри, неґативно впливає на психоемоційний стан хворих, якість їхнього життя й Read More …