Домашня сторінка

Журнал “Львівський клінічний вісник”

За задумом головного редактора і його однодумців, що увійшли до редакційної колеґії та ради і представляють Україну, Західну Європу та Північну Америку, саме такий формат часопису допоможе клініцистам різних фахів інтеґруватися, обмінюватися науковою інформацією, сприятиме вирішенню актуальних як фундаментальних, так і, що особливо важливо,  прикладних гострих проблем сучасної медицини.

Рік заснування: 2012.

Засновники: 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

“Видавництво “Кирилиця”.

Галузь науки: Медичні науки.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, анґлійська, німецька, російська.

Online ISSN: 2520-2898

Print ISSN: 2306-4269

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.) та затверджено Наказом МОНУ № 32 від 15.01.2018 р., за наказом МОН від 07.05.2019 р. № 612 – у катеґорію «Б».

Журнал зареєстровано в наукометричних системах: Google Scholar, CrossRef, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, InfoBase Index, Research Bible, Journal Factor (JF), UlrichsWeb Global Serials Directory, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI.net), Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific Journal Impact Factor (SJIFactor), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), CiteFactor.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Запрошуємо всіх, хто бажає, до участі в нашому проекті. Будемо раді бачити Ваші праці на сторінках «Львівського клінічного вісника».

 

З найщирішими побажаннями успішної праці

головний редактор часопису

професор Абрагамович Орест Остапович

 

 


Твір “Lviv Clinical Bulletin”, створений Lviv Clinical Bulletin ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.  Засновано на творі з http://lkv.biz/. Права, що виходять за рамки цієї ліцензії доступні за адресою http://lkv.biz/uk/redakciya/