Научные работы приняты к печати

Прізвище, ім’я, по батькові — З. О. Білоус, О. О. Абрагамович;

Місце роботи — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Назва статті — Особливості ендотеліальної функції, ліпідного спектра крові та варіабельності серцевого ритму у хворих на стабільну стенокардію залежно від частоти серцевих скорочень;

Стаття надійшла до редакції журналу — 11.01.2016 р.


Прізвище, ім’я, по батькові — П. Г. Кравчун, О. І. Кадикова, Н. Г. Риндіна, С. О. Крапівко;

Місце роботи — Харківський національний медичний університет;

Назва статті — Оцінка поліморфізму G-308A ґена фактора некрозу пухлини альфа у виникненні хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння;

Стаття надійшла до редакції журналу — 21.01.2016 р.


Прізвище, ім’я, по батькові — В. П. Іванов, Ю. В. Савіцька, О. В. Ковальчук;

Місце роботи — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;

Назва статті — Оцінка якості життя у пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю, вплив діуретиків на якість життя;

Стаття надійшла до редакції журналу — 08.02.2016 р.


Прізвище, ім’я, по батькові — А. О. Рейті, О. В. Головін, І. М. Яцик;

Місце роботи — Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

Назва статті — Лапароскопічна холецистектомія у лікуванні хворих із легким перебігом  гострого  біліарного панкреатиту;

Стаття надійшла до редакції журналу — 25.02.2016 р.


Прізвище, ім’я, по батькові — О. О. Абрагамович, У. О. Абрагамович, А. П. Кушина, С. І. Гута, О. В. Синенький;

Місце роботи — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівська обласна клінічна лікарня;

Назва статті — Залежність показників добового моніторинґу артеріального тиску від активності патолоґічного процесу у хворих на системний червоний вовчак;

Стаття надійшла до редакції журналу — 18.04.2016 р.


Прізвище, ім’я, по батькові — М. О. Абрагамович, М. Р. Ферко;

Місце роботи — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Назва статті — Характеристика синтропічних коморбідних позапечінкових уражень у хворих на цироз печінки залежно від ступеня важкості портальної гіпертензії;

Стаття надійшла до редакції журналу — 20.05.2016 р.


Прізвище, ім’я, по батькові — С. Я. Толопко;

Місце роботи — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Назва статті — Характеристика стану дихальної системи у хворих на цироз печінки та залежність її синтропічного ураження від важкості захворювання за класом C.G. Child — R.N. Pugh;

Стаття надійшла до редакції журналу — 25.05.2016 р.


Прізвище, ім’я, по батькові — L. Aladashvili, M. Arabuli, N. Tchlikadze;

Місце роботи — Tbilisi State Medical University;

Назва статті — Age-related changes of diameter and deformability of red blood cells;

Стаття надійшла до редакції журналу — 31.05.2016 р.


Прізвище, ім’я, по батькові — В. І. Денесюк, О. В. Денесюк, Н. О. Музика;

Місце роботи — Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова;

Назва статті — Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію, ускладнену серцевою недостатністю, зі зниженою і збереженою фракцією викиду;

Стаття надійшла до редакції журналу — 02.06.2016 р.