Lviv clinical bulletin 2018, 4(24): 21-26

https://doi.org/10.25040/lkv2018.04.021

Ефективність застосування пацієнтоорієнтованої корекції прихильності до лікування у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень

О. Б. Волошина, Т. О. Дичко, І. С. Лисий, В. О. Збітнєва

Одеський національний медичний університет

Вступ. Сьогодні лікування хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) залишається недостатньо ефективним. Причиною цього може бути не лише взаємно обтяжуючий перебіг цих хвороб, але й порушення прихильності до антигіпертензивного та бронхолітичного лікування цієї катеґорії хворих.

Мета. З’ясувати  ефективність застосування орієнтованої корекції прихильності до лікування у хворих на артеріальну гіпертензію з коморбідним хронічним обструктивним захворюванням легень після визначення й усунення основних причин порушення прихильності до антигіпертензивного та бронхолітичного лікування.

Матеріали й методи. Обстежено 94 хворих із діаґнозом АГ II стадії та ХОЗЛ 2-ї або 3-ї клінічних ґруп (ґрупи В і С), поділених на дві ґрупи: основна – 51 хворий (54,3 %) на АГ з коморбідним ХОЗЛ і порівняння – 43 пацієнти (45,7 %) з тільки есенціальною АГ. Проаналізовано показники офісного й домашнього моніторування артеріального тиску, спірометрії, результати опитування впливу ХОЗЛ на  повсякденне життя і здоров’я хворих за опитувальником COPD Assessment Test, оцінки тяжкості задишки за модифікованою шкалою Британської медичної дослідницької ради modified Medical Research Council  та D. E. Morisky – L. W. Green щодо прихильності до лікування.

Результати. У хворих на АГ з коморбідним ХОЗЛ крім значного зменшення загальної прихильності до лікування частіше виявляється, низька прихильність до бронхолітичного лікування, ніж до антигіпертензивного: 84,3 ± 5,1 % і 64,7 ± 6,7 % відповідно (р < 0,02). Проведення пацієнтоорієнтованої корекції прихильності до лікування забезпечує достовірно кращий контроль артеріального тиску у хворих на АГ з коморбідним ХОЗЛ – у 73,1 ± 6,9 % хворих на ХОЗЛ клінічної ґрупи В та лише у 57,6 ± 5,3 % пацієнтів клінічної ґрупи С (p < 0,02)), а також поліпшує показники функції зовнішнього дихання, зокрема, співвідношення об’єму форсованого видиху за першу секунду до життєвої ємності легень (індекс R. Tiffeneau) на 9,4 ± 4,1 % (p > 0,05).

Висновки. Констатовано, що у хворих на АГ з коморбідним ХОЗЛ крім значного зменшення загальної прихильності до лікування трапляється достовірно частіше низька прихильність до бронхолітичного лікування, ніж до антигіпертензивного лікування. Проведення пацієнтоорієнтованої корекції прихильності до лікування забезпечує достовірно кращий контроль артеріального тиску у хворих на АГ з коморбідним ХОЗЛ та поліпшує показники функції зовнішнього дихання.